Zakres mojej pomocy dotyczy osób dorosłych i obejmuje:

DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE

 • depresji
 • zaburzeń lękowych (nerwicowych)
 • natręctw (OCD)
 • choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego
 • psychoz (schizofrenii, halucynozy, zaburzeń urojeniowych)
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
 • zaburzeń psychicznych w okresie kryzysu życiowego

PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ

 • dostosowaną do potrzeb i problemów konkretnego pacjenta
 • prowadzoną w oparciu o podejście integratywne, łączące elementy terapii psychodynamicznej, behawioralno - poznawczej, systemowej i humanistycznej

PSYCHOEDUKACJĘ

PORADY TERAPEUTYCZNE

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

tel. 501 575 572


PORADNIK DLA PACJENTA